En muslimsk begravningsceremoni är ofta väldigt enkel, det alltså då trots att den i de allra flesta fall sker i en moské. Detta gäller alltså även när det kommer till vad man har på sig under en muslimsk begravning. För faktum är att det sällan finns någon specifik klädkod, utan grundregeln är istället att man ska vara fint men neutralt klädd. 

Istället lägger man vikten på att den dödes kropp ska tas om hand, rengöras och svepas in i vita, rena tygstycken. Det enda man dock bör tänka på om begravningen sker i en moské är att man ska ta av sig skorna innan man går in i lokalen, samt att de närvarande kvinnorna måste täcka sitt huvud. Annars är det som sagt hyfsat fri klädsel utan specifik klädkod.