Inom islam ser man på döden på ett visst sätt. Det innebär i sin tur att man också har ett visst synsätt och vissa traditioner när det kommer till begravning och begravningsceremoni. Något som sen väldigt, väldigt länge har ingått i den muslimska begravningen är tvagning och svepning. 

Detta är något som man gör med den dödes kropp innan begravningsceremonin och innan kroppen ska sänkas ner i jorden. Men vad innebär det då?

Tvagning

Tvagning, eller tvättning som det också kallas, innebär att man tvättar och rengör kroppen. Detta kallas inom islamd för Ghusl. Den döde kroppen ska i regel tvättas tre gånger, men om man anser att kroppen efter dessa tvättningar ännu inte är ren kan tvättningen göras fler gånger. Antalet tvättningar ska dock alltid vara ojämnt, så som tre, fem eller sju. 

Kroppen ska också alltid rengöras uppifrån och ner. Gäller det en kvinnokropp ska håret också rengöras, och därefter flätas i tre flätor. Tvagning ska helst genomföras av nära familjemedlemmar till den avlidne, det även helst av familjemedlemmar av samma kön. 

Svepning

Efter att tvagningen är genomförd är det dags för svepning. Detta är ett moment som inom islam kallas för Kafan. Svepningen går ut på att den döde kroppen ska lindas in i stora, vita tygstycken. Detta enligt en särskild ordning och metod. När kroppen är svept ska dessa tygstycken förankras med 4 bank – ett binds vid huvudet, två binds runt kroppen och det sista binds vid anklarna.