Idag är det rätt vanligt att det i olika delar av Sverige hålls muslimska begravningar och begravningsceremonier. Detta då till följd av att en person tillhörande islam har avlidit. Enligt islam har man vissa tillvägagångssätt och riktlinjer när det kommer till att hålla i en begravning. 

Begravningsceremonin ska innehålla vissa moment och procedurer, som ska följas rätt punktlig enligt tradition. Något som dock kan ”ställa till det” lite för muslimerna som vill anordna en begravning i Sverige är att vi har vissa landfasta krav och riktlinjer som måste följas under alla begravningsceremonier. 

Sådana är exempelvis att alla döda kroppar måste begravas i kista, samt att man måste ha fått ett gravsättningsintyg från Skatteverket för att begravningen ska få genomföras. Det är även nödvändigt att man ser till att hitta en gravplats som finns tillgänglig på någon av de svenska kyrkogårdarna, men där marken tillhör ett specifikt gravkvarter för muslimer. 

Krav på kista

Inom islam ska man enligt tradition jordfästa den döda kroppen helt utan kista, det vill säga rakt ner i jorden. Men, i och med att man enligt svensk lag inte får begrava en kropp utan kista så är det nödvändigt att man vid en muslimsk begravning i Sverige kompenserar lite kring detta. Det vanligen genom att man lägger den avlidne i en enkel och nätt kista, som man sen gör ett hål i innan gravsättning. 

Krav på begravningsintyg

En annan riktlinje inom islam som man brukar vilja hålla sig till är att begravningen ska ske senast 36 timmar efter dödsfallet. I Sverige har vi dock vissa krav på vad som ska ske efter dödsfallet, något som även muslimerna måste anpassa sig efter. 

Där gäller exempelvis att en läkare ska utfärda ett dödsbevis, för att man då sen ska kunna få ett gravsättningsintyg registrerat av Skatteverket för att man därefter ska få hålla i en begravning. För att riktlinjen om begravning inom 36 timmar från dödsfallet ska vara möjligt att uppnå måste detta alltså skyndas på lite inför en muslimsk begravning i Sverige.