En muslimsk begravning ska gå till på ett visst sätt och innehålla vissa moment, och det finns även vissa riktlinjer man måste hålla sig till. Detta alltså både innan begravningen, under begravningsceremonin och efter begravningen. Allt detta ska helst ske inom 36 timmar efter det att dödsfallet inträffat.

Ghusl och Kafan

Det främsta momentet som ska ske innan det att begravningsceremonin äger rum är att kroppen ska tvättas och svepas. Detta kallas då för Ghusl (tvagning) och Kafan (svepning) inom islam. Tvagningen görs med fördel av nära familjemedlemmar av samma kön som den avlidne, där alltså män rengör en manlig kropp och kvinnor rengör en kvinnlig kropp. 

Själva tvättningen ska minst göras 3 gånger, uppifrån och ner. Vid behov kan man tvätta kroppen fler gånger, men då alltid enligt ett ojämnt antal så som tre, sju eller nio. För kvinnor ska även håret rengöras och flätas i tre flätor. Tvättning, även kallat Ghusl, är en mycket viktig del av den muslimska begravningsceremonin. 

Efter denna rengöringsprocess ska kroppen svepas, vilket kallas för Kafan. Här ska man använda sig av stora vita tygstycken som ska lindas runt kroppen i en viss ordning och på ett visst sätt. Dessa tygstycken ”fästs” sen med hjälp av fyra band som knyts runt huvud, kropp och anklar. 

Begravningsceremoni

Efter att kroppen har rengjorts och svepts ska kroppen föras till moskén eller den lokal där begravningsceremonin ska hållas. Därefter har man en ceremoni, av det enklare slaget, som i princip går ut på att de närvarande ber en bön tillsammans för den avlidne. Denna bön kallas för Salat-al-Janazah. Under bönen ska alla ha sitt huvud vänt mot Mekka.