När den dödes kroppen förts till gravplatsen och gravsättningen har genomförts ska graven markeras ut med två markörer – en vid huvudet och en vid fotändan. Efter detta får man inte besöka graven, och inte heller placera blommor, tända ljus eller liknande där. Detta går att den ska hållas så enkel som möjligt och inte kräva något underhåll, samt att man ska ge den avlidne fred och vila. 

Därefter anses själva begravningsceremonin och begravningen vara över, men själva sörjandet har precis börjat. För inom islam är det nämligen otroligt viktigt att man efter den avslutade begravningen får tid att sörja den avlidne ordentligt. 

Just av den anledningen har man ofta som en minnesstund för den avlidne, där familjen samlas och tar emot de som vill delta och vara med i sorgearbetet. Efter detta brukar man ha en sorgeperiod för familjen på omkring 40 dagar, där de nära anhöriga tar extra mycket hand om den avlidnes familj. Sorgeperioden kan bli både längre och kortare än just 40 dagar.