Muslimsk begravning – Så går det till

Inom de olika religionerna ser man lite olika på de här med döden. Somliga religioner tror att man efter döden föds på nytt, medan andra religioner inte alls tror på andlighet eller så kallad återfödelse. De olika religionerna har även väldigt olika sätt att se på begravning, där det finns många olika åsikter och tankar kring hur begravningsceremonin ska gå till och vad den ska innehålla.


När det kommer till islam och muslimer har de alltså sina specifika tankegångar kring hur en begravning ska gå till, var den ska äga rum samt vad den ska innehålla. Självklart kan detta variera även inom religionen beroende på hur troende man är, och även beroende på vilken ”kategori” av muslim man klassar sig själv som.

Begravning inom 36 timmar

Något som däremot de allra flesta muslimer tänker lika om, enligt deras tro, är att begravningen av den avlidne helst ska ske inom 36 timmar från dödsfallet. Det innebär alltså att alla de moment som de vill genomföra innan begravningen såväl som innan gravsättning – så som gemensam bön i hemmet, tvagning och svepning – måste genomföras rätt omgående efter ett dödsfall.

Begravas i jorden utan kista

Traditionellt sätt så ska en muslim också alltid begravas i jorden. Det är rent ut sagt förbjudet med kremering inom islam. Jordfästningen ska ske utan kista då man vill att den tvagade och svepta kroppen ska få sin sista vila så nära jorden som möjligt. Viktigt är att man begraver den avlidne i mark som tidigare inte använts som begravningsplats eller i begravningsändamål.

Gravplatsen ska även vara i ett specifikt ”kvarter” för muslimer på kyrkogården. I och med att man enligt svensk lag inte får begrava en kropp i jorden utan kista brukar man under en muslimsk begravning i Sverige kompromissa genom att placera kroppen i en väldigt enkel och nätt kista med ett hål i.

Begravningsceremoni

När det kommer till själva begravningsceremonin för muslimer så är traditionen att denna sker efter middagsbönen. Här finns sällan några specifika klädkoder att följa. Själva ceremonin inleds med en kortare bön av alla som är närvarande, följt av att de manliga deltagarna bär ut och följer med den döde till dess gravplats.

Där kommer sen dessa män att sänka ner den döde i dess jordgrav tillsammans. Viktigt här är att kroppen är vänd mot Mekka, samt att man markerar huvud- och fotändan. Efter begravningsceremonin får gravplatsen inte besökas, och den ska även överlag hållas väldigt enkel för att det inte ska krävas något underhåll.

Hjälp med Muslimsk begravning i Lund

Muslimer har ett särskilt sätt att genomföra en begravningsgudstjänst, som kan vara obekant för de som inte tillhör den islamiska tron. Om du vill ha hjälp med att organisera en muslimsk begravning i Lund finns det några saker att tänka på.

En av de viktigaste aspekterna av en muslimsk begravning är själva kroppen. Den avlidne måste tvättas och höljas i rena vita linnedukar innan begravningsceremonin kan äga rum. Det är också vanligt att manliga familjemedlemmar till den avlidne leder själva begravningsbönen.

Om du vill ha hjälp med att organisera en muslimsk begravning i Lund finns det några resurser att tillgå. Lunds moské kan ge vägledning om hur man tvättar och sveper kroppen och kan också leda begravningsbönen. Fenix begravningsbyrå Lund erbjuder tjänster specifikt för muslimer.