Frågor o Svar

Vad%20%E4r%20%27aqidah%27%3F

%3Cp%3E%5BOrdet%5D%20%27aqidah%27%20%28%u0639%u0642%u064A%u062F%u0629%29%20h%26auml%3Brr%26ouml%3Br%20fr%26aring%3Bn%20rotordet%20%26lsquo%3Baqadah%20i%20arabiskan%2C%20som%20betyder%20%26rdquo%3Batt%20knyta%20och%20binda%20%5Bihop%5D%20n%26aring%3Bgot%26rdquo%3B.%20N%26auml%3Br%20en%20person%20skriver%20ett%3Cbr%20/%3Ekontrakt%20eller%20avtal%20med%20n%26aring%3Bgon%20kallar%20araberna%20d%26aring%3B%20detta%20f%26ouml%3Br%20%3Cspan%20id%3D%22result_box%22%20lang%3D%22en%22%3E%3Cspan%20class%3D%22hps%22%3E%27aqd%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cspan%20id%3D%22result_box%22%20lang%3D%22en%22%3E%3Cspan%20class%3D%22hps%22%3E%3Cspan%20id%3D%22result_box%22%20lang%3D%22en%22%3E%3Cspan%20class%3D%22hps%22%3E%27%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/span%3E.%20Detta%20beror%20p%26aring%3B%20att%20de%20%26rdquo%3Bknyter%26rdquo%3B%20sina%20band%20genom%20att%20komma%20%26ouml%3Bverens%20om%20n%26aring%3Bgot.%20%26Auml%3Bktenskapsceremonin%20%28vigseln%29%20kallas%20f%26ouml%3Br%20%3Cspan%20id%3D%22result_box%22%20lang%3D%22en%22%3E%3Cspan%20class%3D%22hps%22%3E%27aqd%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cspan%20id%3D%22result_box%22%20lang%3D%22en%22%3E%20%3Cspan%20class%3D%22hps%22%3Enikah%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cspan%20id%3D%22result_box%22%20lang%3D%22en%22%3E%3Cspan%20class%3D%22hps%22%3E%3Cspan%20id%3D%22result_box%22%20lang%3D%22en%22%3E%3Cspan%20class%3D%22hps%22%3E%3Cspan%20id%3D%22result_box%22%20lang%3D%22en%22%3E%3Cspan%20class%3D%22hps%22%3E%27%20%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/span%3E%3C/span%3Eav%20araber%2C%20eftersom%20det%20%26auml%3Br%20en%20%26ouml%3Bverenskommelse%20mellan%20paret%20som%20knyter%20deras%20f%26ouml%3Brh%26aring%3Bllande.%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3EI%20islamiska%20termer%20%26aring%3Bsyftar%20%3Cspan%20id%3D%22result_box%22%20lang%3D%22en%22%3E%3Cspan%20class%3D%22hps%20atn%22%3E%27aqidah%27%20%3C/span%3E%3C/span%3Ede%20%5Btros%5Ddoktriner%20som%20varje%20muslim%20%26auml%3Br%20bunden%20till.%20Det%20%26aring%3Bsyfter%20de%20trosuppfattningar%20som%20han/hon%20g%26aring%3Br%20med%20p%26aring%3B%20att%20h%26aring%3Blla%20sig%20till%20som%20troende.%3C/p%3E

Vilka%20omr%E5den%20t%E4cker%20%27aqidah%27%3F

%3Cp%3EDet%20%26auml%3Br%20kort%20sagt%20m%26ouml%3Bjligt%20att%20identifiera%20tre%20breda%20omr%26aring%3Bden%20som%20denna%20disciplin%20omfattar%3A%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3E1.%20Al-Ilahiyyat%3B%20dvs.%20allt%20som%20har%20att%20g%26ouml%3Bra%20med%20v%26aring%3Br%20tro%20p%26aring%3B%20Gud.%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3E2.%20Al-Nubuwwat%3B%20Hit%20r%26auml%3Bknas%20alla%20fr%26aring%3Bgor%20som%20r%26ouml%3Br%20Profeterna%20och%20S%26auml%3Bndebuden%2C%20%5Bm%26aring%3B%20Allahs%20frid%20och%20v%26auml%3Blsignelser%20vara%20%26ouml%3Bver%20dem%20alla%5D.%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3E3.%20Al-Sam%26rsquo%3Biyyat%3B%20Hit%20r%26auml%3Bknas%20de%20fr%26aring%3Bgor%20som%20r%26ouml%3Br%20v%26aring%3Br%20%26lsquo%3Baqidah%20som%20vi%20aldrig%20skulle%20kunna%20begripa%20och%20f%26ouml%3Brst%26aring%3B%20utom%20fr%26aring%3Bn%20en%20h%26ouml%3Brd%20k%26auml%3Blla%2C%20n%26auml%3Bmligen%20Allah%20och%20Hans%20Profet%2C%20m%26aring%3B%20Allahs%20frid%20och%20v%26auml%3Blsignelser%20vara%20%26ouml%3Bver%20honom.%20Till%20exempel%20kr%26auml%3Bver%20v%26aring%3Br%20%26lsquo%3Baqidah%20att%20vi%20tror%20p%26aring%3B%20straff%20och%20bel%26ouml%3Bning%20i%20graven.%20Det%20enda%20s%26auml%3Bttet%20vi%20vet%20detta%20p%26aring%3B%20%26auml%3Br%20f%26ouml%3Br%20att%20vi%20har%20h%26ouml%3Brt%20det%20fr%26aring%3Bn%20Koranen%20och%20Sunnan.%20Likas%26aring%3B%20anses%20v%26aring%3Br%20tro%20p%26aring%3B%20utfr%26aring%3Bgningen%20%28i%20graven%20och%20p%26aring%3B%20Domedagen%29%2C%20paradiset%20och%20helvetet%20alltsammans%20som%20al-sam%26rsquo%3Biyyat.%3C/p%3E

Varf%F6r%20%E4r%20%27aqidah%27%20viktigt%3F

%3Cp%3EKortfattat%20s%26aring%3B%20%26auml%3Br%20acceptansen%20av%20v%26aring%3Bra%20handlingar%20beroende%20av%20v%26aring%3Br%20tro%2C%20eller%20%27aqidah%27.%20All%20v%26aring%3Br%20dyrkan%20accepteras%20endast%20n%26auml%3Br%20den%20%26auml%3Br%3Cbr%20/%3Ef%26ouml%3Brbunden%20med%20den%20korrekta%20tron.%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3EI%20Koranen%20beskrivs%20exempelvis%20folk%20som%20utf%26ouml%3Br%20salah%20%28b%26ouml%3Bnen%29%2C%20men%20som%20%26auml%3Bnd%26aring%3B%20%26auml%3Br%20f%26ouml%3Brem%26aring%3Bl%20f%26ouml%3Br%20Allahs%20f%26ouml%3Brf%26auml%3Bran%20%28107%3A4-7%29%20och%20%5Bfolk%5D%20som%20bygger%20mosk%26eacute%3Ber%2C%20men%20som%20%26auml%3Bnd%26aring%3B%20saknar%20fromhet%20%289%3A107-8%29.%20Detta%20beror%20p%26aring%3B%20att%20de%20hade%20fel%20%26lsquo%3Baqidah.%20I%20Koranen%20ger%20Allah%20g%26aring%3Bng%20p%26aring%3B%20g%26aring%3Bng%20goda%20nyheter%20till%20de%20%26rdquo%3Bsom%20tror%20och%20utf%26ouml%3Br%20goda%20handlingar%26rdquo%3B.%20Med%20andra%20ord%20ligger%20den%20r%26auml%3Btta%20%5Btros%5Dl%26auml%3Bran%20till%20grund%20f%26ouml%3Br%20acceptansen%20av%20v%26aring%3Bra%20handlingar.%3C/p%3E