Stiftelsen

Stiftelsen etablerades i Lund 2012 och består av fem medlemmar:
1. Ordförande Wafa Sultan Kadir
2. Sheikh Ali Ibrahim
3. Dr Mohammed Mubarak
4. Dhia Al-Ubaidi
5. Dr Amir Ali
De är ideella medlemmar och deras jobb är att administrera och sköta fastigheten och styrelsen, bl a genom planering, utvecklingsarbete och renovering.
Stiftelsen håller regelbundna möten för att upprätthålla dess syfte.