Image
L%F6rdagsskola%20f%F6r%20barn%206%20till%2015%20%E5r%20kl%2011%20till%2014
%3Cp%3EL%26ouml%3Brdagsskola%20p%26aring%3B%20svenska%2C%20engelska%20och%20arabiska.%3C/p%3E%0A%3Cp%3Ereligionstolerans%3Cbr%20/%3Earabiska%3Cbr%20/%3Evett%20och%20etikett%3Cbr%20/%3Eb%26ouml%3Bn%3Cbr%20/%3EIslam%3Cbr%20/%3EKoranrecitation%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C/p%3E
Image
F%F6rel%E4sningar%20specifikt%20f%F6r%20kvinnor
%3Cp%3EL%26ouml%3Brdagar%20kl%2014-17%20varje%20vecka%3A%3C/p%3E%0A%3Cp%3EM%26ouml%3Bjlighet%20att%20f%26aring%3B%20f%26ouml%3Brel%26auml%3Bsningen%20p%26aring%3B%20svenska%2C%20engelska%2C%20arabiska%20och%20somaliska.%3C/p%3E%0A%3Cp%3EF%26ouml%3Brel%26auml%3Bsare%20bl%20a%20Haji%20Wafa%20Sultan%2C%20Umm%26nbsp%3BSaeed%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%26Auml%3Bmne%3A%20Fiqh%2C%20Tawhid%20m.m.%3C/p%3E%0A%3Cp%3E---%3C/p%3E%0A%3Cp%3EL%26ouml%3Brdagar%20kl%2015-17%20mitten%20p%26aring%3B%20m%26aring%3Bnaden%20och%20sista%20l%26ouml%3Brdagen%20i%20m%26aring%3Bnaden%3A%3C/p%3E%0A%3Cp%3EShaykh%20%27Ali%20f%26ouml%3Brel%26auml%3Bser%20och%20en%20timme%20anv%26auml%3Bnds%20f%26ouml%3Br%20att%20besvara%20allm%26auml%3Bnna%20fr%26aring%3Bgor%20om%20islam.%3C/p%3E
Image
Tafsir%20p%E5%20l%F6rdagar%20efter%20maghrib-b%F6nen
%3Cp%3EP%26aring%3B%20l%26ouml%3Brdagar%20efter%26nbsp%3Bmaghrib-b%26ouml%3Bnen%20p%26aring%3B%20Islamiska%20kulturcentret%20i%20Lund%20h%26aring%3Bller%20Shaykh%20%27Ali%20Ibrahim%20en%20tafsir-kurs%2C%20in%20shaa%20Allah.%20Tafsir%20%26auml%3Br%20f%26ouml%3Brklaring%20av%20den%20heliga%20Koranens%20ayat%20%28%7Everser%29%2C%20d%26auml%3Br%20man%20ger%20bakgrund%20och%20sammanhang.%3C/p%3E

Kort om Centret:
Islamiska kulturcentret i Lund bildades 1980 och registrerades officiellt 1988.

Vårt uppdrag:
Förmedla islam i dess renhet så som profeten Muhammad frid vare med honom lärde oss, silkeslent utan inslag av innovationer, efterliknelse eller grupp- och partiopartisk.

Vårt strategi:
Centret bedriver en strategi som har ett centristiskt tillvägagångssätt och har ett språk som på ett uppriktigt sätt redovisar för sina argument och som håller sig borta från överdrifter.

Vårt mål:
- Definition av islam.
- Bevara den islamiska identiteten bland muslimer genom att sprida medvetenhet och islamisk kultur.
- Islamiska kulturcentret i Lund fyller ett tomrum som finns i olika städer och hjälper till att tillgodose muslimernas behov och de som tar hand om centret.
- Förmedla islams budskap till icke-muslimer med visdom och goda råd.
- Binda samman och kommunicera med alla samhällsaktörer och institutioner inom det civila samhället och på det politiska planet för att på ett konstruktivt sätt både bidra och utveckla invånarnas situation.

Vi rekommenderar även dessa sidor:
Islamguiden Quranicaudio Islamtoday
Donia Mocri_Macri
Nyhetsbrev

Bönetider - 19-10-2018

Fadjr

Sun UpShuruq

Dhuhr

Asr

Sun UpMaghrib

Ishaa

06:00

07:41

12:54

15:26

18:08

19:38